Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Centrum Obsługi Współpracy MiędzynarodowejSekcja akredytacji i rankingów międzynarodowych (SARM) 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

mgr Justyna Kopańska

Lider

Telefon: (42) 638 38 76

Mail: justyna.kopanska@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Joanna Stawicka

Akredytacje międzynarodowe.

Telefon: (42) 638 38 71

Mail: joanna.stawicka@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Urszula Żelazko

Rankingi międzynarodowe.

Telefon: (42) 638 38 18

Mail: urszula.zelazko@p.lodz.pl (link sends e-mail)

Sekcja mobilności studenckiej (SMS)

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 113, 120
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

 

mgr Magdalena Drabek-Glapińska

Lider Sekcji

Telefon: (42) 638 38 42

Mail: magdalena.drabek@p.lodz.pl

 

mgr Mariola Józefowicz

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 41

Mail: mariola.jozefowicz@p.lodz.pl

 

mgr Joanna Auguścik

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 66

Mail: joanna.auguscik@p.lodz.pl

 

mgr Volha Dvoskina

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 67

Mail: volha.dvoskina@p.lodz.pl

 

Daniel Kolas

Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów

Telefon: (42) 638 38 43

 

mgr inż. Ewa Jarzębowska

Zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach praktyk

Telefon: (42) 638 38 68

Mail: ewa.jarzebowska@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Żygłowicz

Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia

Telefon: (42) 638 38 40

Mail: magdalena.zyglowicz@p.lodz.pl

 

inż. Krzysztof Podstawek

Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia

Telefon: (42) 638 38 46

Mail: krzysztof.podstawek@p.lodz.pl

 

mgr Joanna Włodarczyk

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów

Telefon: (42) 638 38 63

Mail: joanna.wlodarczyk@p.lodz.plforeignstudents@info.p.lodz.pl

 

mgr Agnieszka Wierzbińska

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów

Telefon: (42) 638 38 64

Mail: agnieszka.wierzbinska@p.lodz.plforeignstudents@p.lodz.pl

 

Alina Rudenko

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów.

Telefon: (42) 638 38 64

Mail: foreignstudents@info.p.lodz.pl

Sekcja międzynarodowych projektów edukacyjnych (SMPE)

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

dr Aleksandra Januszkiewicz

Lider

Telefon: (42) 638 38 72

Mail: aleksandra.januszkiewicz@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Małgorzata Jarczyńska

Wsparcie administracyjne międzynarodowych projektów edukacyjnych: Erasmus+, POWER, FSS.

Telefon: (42) 638 38 73

Mail: malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Małgorzata Świt

Mobilność studentów i pracowników w krajach partnerskich (poza UE).

Telefon: (42) 638 38 74

Mail: malgorzata.swit@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Alina Wujcik

Wsparcie administracyjne międzynarodowej wymiany akademickiej i projektów edukacyjnych (NAWA, CEEPUS, Fulbright, Fundusz Wyszehradzki).

Telefon: (42) 638 38 75

Mail: alina.wujcik@p.lodz.pl(link sends e-mail)

Sekcja mobilności kadry (SMK)

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 111
90-924 Łódź

 

Pracownicy:

mgr inż. Agnieszka Roganowicz

Lider

Telefon: (42) 638 38 48

Mail: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Agnieszka Jagielska

Rozliczenia finansowe wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów PŁ.

Telefon: (42) 638 38 69

Mail: agnieszka.jagielska@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Emilia Błaszczyk

Wyjazdy pracowników i doktorantów PŁ- podania, ubezpieczenia, bilety, rozliczenia finansowe pobytu gości zagranicznych PŁ.

Telefon: (42) 638 38 70

Mail: emilia.kowalczyk@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Ewa Leśnik

rozliczenia pobytu gości zagranicznych PŁ, wyjazdy pracowników w ramach Funduszy Norweskich, obsługa wizyt gości w PŁ

Telefon: (42) 638 38 77

Mail: ewa.lesnik@p.lodz.pl

 

mgr Paulina Danieluk

Organizacja i obsługa wizyt delegacji zagranicznych PŁ, wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

Telefon: (42) 638 38 17

Mail: paulina.danieluk@p.lodz.pl(link sends e-mail)

Sekcja promocji i informacji międzynarodowej (SPIM)

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

mgr Anna Gryszkiewicz

Lider

Telefon: (42) 638 38 32

Mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 

mgr Małgorzata Spodenkiewicz

Promocja IFE, promocja i informacja międzynarodowa PŁ.

Telefon: (42) 638 38 20

Mail: malgorzata.spodenkiewicz@p.lodz.pl(link sends e-mail)

 


Data dodania:2017-09-22
Data aktualizacji2017-11-09

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE