Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE

A+ / A-


Dyrektor CKM

 

dr inż. Tomasz Saryusz Wolski

 

Telefon: (42) 638 38 49

Mail: tomasz.saryusz-wolski@p.lodz.pl

 

 

 1. Biuro ds. studiów międzynarodowych BSM

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 208
90-924 Łódź

 

Zadania Biura ds. studiów międzynarodowych:

 

 • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • organizowanie seminariów i konferencji wraz z współpracującymi partnerami,
 • wspomaganie studentów i absolwentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego w zakresie ich rozwoju zawodowego,
 • współpraca z partnerami w zakresie przygotowywania innowacyjnej oferty edukacyjnej.

 

Pracownicy:

 

dr inż. Małgorzata Miller

 

Telefon: (42) 638 38 23

Mail: malgorzata.miller@p.lodz.pl

 

mgr Sylwia Frydrychowska-Celmer

 

Telefon: (42) 638 38 47

Mail: sylwia.celmer@p.lodz.pl

 

 

 1. Biuro ds. studenckich BS

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 211
90-924 Łódź

 

Zadania Biura ds. studenckich:

 

 • organizacja i realizacja, we współpracy z poszczególnymi wydziałami Politechniki Łódzkiej i partnerami zagranicznym programów kształcenia, w szczególności prowadzących do podwójnych i wspólnych dyplomów,
 • wdrażanie i rozwój nowoczesnych metod i form kształcenia,
 • aktywne włączanie do procesu kształcenia kadry z uczelni zagranicznych,
 • obsługa polskich studentów studiujących w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz słuchaczy studiów podyplomowych,
 • obsługa studentów zagranicznych na pełnym cyklu kształcenia,
 • obsługa studentów w ramach podwójnego dyplomu,
 • zapewnienie kadry dydaktycznej.

 

Pracownicy:

 

mgr Joanna Olejnik

Lider

 

Telefon: (42) 638 38 30

Mail: joanna.olejnik@p.lodz.pl

 

mgr Zuzanna Panasiuk

 

Telefon: (42) 638 38 33

Mail: zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

 

mgr Anna Uszpolewicz

 

Telefon: (42) 638 38 34

Mail: anna.uszpolewicz@p.lodz.pl

 

mgr Agnieszka Roganowicz

 

Telefon: (42) 638 38 31

Mail: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl

 

mgr Anna Gruszczelak

Telefon: (42) 638 38 61

Mail: anna.gruszczelak@p.lodz.pl

 


Data dodania:2017-09-22
Data aktualizacji2017-11-09

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE