Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

„Budowanie doskonałości PŁ” - najlepsze praktyki nagrodzonePolitechnika Łódzka jako jedna z wiodących uczelni technicznych w kraju, identyfikuje i wdraża najlepsze wewnętrzne praktyki w ramach projektu „Budowanie doskonałości PŁ”. Właśnie ogłoszone zostały wyniki projektu, a wydziałom z których pochodzą wyróżnione praktyki Rektor PŁ przyznał granty.

logo projektu Budowanie doskonałości PŁ

W ramach projektu wydziały zgłosiły ponad trzydzieści praktyk, w trzech obszarach tematycznych: nauka, kształcenie oraz organizacja. Prorektorzy ds.: nauki, kształcenia i rozwoju dokonali wyboru. Wybrane przez nich zgłoszenia zostały nagrodzone przez Rektora PŁ grantami dla Wydziałów w wysokości 5 tys. zł. Powstała również publikacja, która ma na celu prezentację najlepszych praktyk, do ewentualnej implementacji w innych jednostkach PŁ.


Opracowanie przedstawiające przykładowe dobre praktyki bazuje na ogromnej praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu, jakimi dysponują pracownicy wydziałów naszej uczelni, a przekazywanie przykładów rozwiązań i działań pomiędzy jednostkami może zaowocować ich dyfuzją wewnątrz PŁ – powiedział Adam Owczarek kierownik Działu Rozwoju Uczelni i podzadania „Budowanie doskonałości PŁ w zakresie wymiany dobrych praktyk wewnątrz uczelni w obszarach nauka, kształcenie, organizacja” (zrealizowanego w ramach budżetu zadaniowego Politechniki Łódzkiej).


Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik podpisuje granty dla Wydziałów, fot. arch. PŁLaureaci poszczególnych kategorii


Jako dobrą praktykę, ważną z punktu widzenia prowadzonych prac naukowych, wskazano współpracę nauki i biznesu prowadzoną przez Radę Biznesu Wydziału Chemicznego oraz Radę Naukowo-Gospodarczą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.


Inicjatywą nagrodzoną w zakresie kształcenia jest projekt „Innowacja” podjęty przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, w którym kilkuosobowe grupy najlepszych studentów Wydziału realizują na terenie przedsiębiorstwa prace projektowe nad tematami zgłoszonymi przez firmy. Z kolei Wydział Chemiczny angażując w projekty badawcze szczególnie uzdolnioną młodzież szkolną pozyskuje utalentowanych studentów, których otacza indywidualną opieką mentora, wspierając ich rozwój naukowy.


Praktyką w zakresie organizacji, godną naśladowania, jest system wspomagający zarządzanie obsługą studentów wprowadzony na Wydziale Mechanicznym. Wspiera on sprawne załatwianie spraw przez pracowników dziekanatu, a studentów uwalnia od oczekiwania w długich kolejkach. Nagrodzono też Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki za pomysł wydzielenia specjalnego budżetu, o wykorzystaniu którego decydują studenci w głosowaniu. Z tych pieniędzy powstał na Wydziale ogólnodostępny aneks kuchenny.


Celem projektu „Budowanie doskonałości PŁ” było przygotowanie opracowania, które zbiorczo przedstawia dobre praktyki i daje możliwość ich wdrożenia w skali całej uczelni. Do konkursu zostały zgłoszone praktyki, które sprawdziły się i były z powodzeniem stosowane w poszczególnych jednostkach PŁ.

 

Katalog zawierający pełen wykaz wybranych przykładów dobrych praktyk jest dostępny w wersji elektronicznej, natomiast wersja papierowa zostanie przesłana do jednostek uczelni w najbliższym czasie.


Data dodania:2021-01-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik podpisuje granty dla Wydziałów, fot. arch. PŁ
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
katalog_-przyklady_dobrych_praktyk_w_pl.pdf672.19 KB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE