Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Blisko 10 mln zł na studia doktoranckie w PŁTrzy wydziały Politechniki Łódzkiej otrzymają 9,7 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na uruchomienie nowatorskich "Interdyscyplinarnych Programów Studiów Doktoranckich". W rozstrzygniętym przez NCBR konkursie, granty uzyskało 47 projektów.

 

Z interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia skorzystają na PŁ doktoranci Wydziałów: Chemicznego, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Mechanicznego. Uczestnicy projektów będą brać udział w szkołach letnich, kursach specjalistycznych, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych, zajęciach związanych z wdrażaniem nowych technologii i otrzymywać stypendia naukowe.


Projekt Wydziału Chemicznego „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” dotyczy utworzenia i realizacji studiów doktoranckich wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.  Nowatorski program kształcenia ułatwi prowadzenie badań w różnych obszarach: naukach ścisłych i technicznych, a także medycznych i naukach o zdrowiu. W okresie od października 2018 do końca października 2022, studia III stopnia podejmie 40 doktorantów.

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności będzie realizował nowy program studiów doktoranckich opracowany w porozumieniu i współpracy z przedsiębiorcami. Od września 2017 do grudnia 2021, będzie się kształcić 22 studentów. W projekcie założono, że 8 doktorantów w swojej pracy doktorskiej przedstawi rozwiązania dotyczące wdrożenia rezultatów badań.

 

Na Wydziele Mechanicznym „Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka” obejmie 21 doktorantów. Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2018 roku przez kolejne pięć lat. Szkoła jest adaptacją do polskich warunków organizacyjno-prawnych brytyjskiej formuły „Centres for Doctoral Training, Knowledge Transfer Partnerships”. Doktoranci będą uczestniczyć  w dodatkowych warsztatach pozwalających na uzyskanie kompetencji i umiejętności związanych z innowacyjnością, transferem technologii i komunikacją naukową. Zajęcia będę prowadzone przez specjalistów z prestiżowych ośrodków krajowych i zagranicznych.

 

Konkurs "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" ma zwiększyć jakość i efektywność kształcenia na studiach trzeciego stopnia. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Data dodania:2017-07-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
W laboratorium na WIPOŚ. fot. archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE