Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Dział Projektów Politechniki ŁódzkiejZadaniem Działu Projektów jest wspomaganie wszystkich jednostek Politechniki Łódzkiej, zespołów badawczych i indywidualnych naukowców w ich działaniach ukierunkowanych na uczestnictwo w Programach Ramowych Unii Europejskiej oraz wszelkich międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.

 

 

Zakres działania jednostki obejmuje w szczególności:

  • udzielanie informacji, porad, konsultacji oraz przeprowadzanie szkoleń i warsztatów  w celu zwiększenia uczestnictwa zespołów badawczych z Politechniki Łódzkiej w Siódmym Programie Ramowym UE oraz innych międzynarodowych programach
    i inicjatywach,

 

  • współpraca z krajowymi, regionalnymi  i zagranicznymi punktami kontaktowymi w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach naukowych,

 

  • wspieranie kontaktów naukowych i promocja potencjału intelektualnego oraz naukowo-badawczego PŁ za granicą,

 

  • poszukiwanie i propagowanie zagranicznych źródeł finansowania prac naukowo-badawczych,

 

  • współdziałanie z innymi jednostkami PŁ w celu poszukiwania możliwości komercjalizacji prac naukowo-badawczych,

 

  • udzielanie informacji i porad dotyczących przyjętych do realizacji projektów  Programach Ramowych UE  oraz innych programów międzynarodowych.

 

BP rozpoczęło działalność na Politechnice 1 marca 2003 roku i od tego czasu aktywnie włączyło się również w działalność sieci punktów kontaktowych programów ramowych przy Krajowym Punkcie Kontaktowym, jak też działania powołanego po raz pierwszy w 2006 roku, Regionalnego Konsorcjum Punktów Kontaktowych.

Działalność biura wspomagana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2007-03-07
Data aktualizacji2018-01-25

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE