Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

O Dziale ProjektówDział Projektów służy pomocą wszystkim jednostkom organizacyjnym PŁ, zespołom badawczym i pracownikom naukowym Politechniki Łódzkiej, również  doktorantom.

 

Podstawowym zadaniem Działu jest wspieranie środowiska naukowego w aplikowaniu o środki z zewnętrznych źródeł, krajowych i międzynarodowych.

Są one niezbędne do realizacji badań  i aktywnej współpracy naukowo – technicznej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak też wspieranie i aktywizowanie wszelkich działań zmierzających do aplikowania o środki w ramach Funduszy Strukturalnych.  

Oferujemy możliwość organizacji szkoleń i warsztatów dla pracowników Państwa Instytutów i Katedr zgodnie  ze zgłoszonym przez Państwa zapotrzebowaniem.

 

Zadania Działu Projektów:

  • Informowanie o programach  i projektach  naukowych, krajowych i międzynarodowych.
  • Informowanie o źródłach finansowania prac naukowo-badawczych i innych przedsięwzięć, w tym poszukiwanie możliwości udziału PŁ w konkursach krajowych i międzynarodowych.
  • Doradztwo w sprawach projektów i udział w ich przygotowaniu.
  • Ocenę formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów oraz ocenę formalną dokumentacji projektowej.
  • Monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości.Dział Projektów współpracuje z  Regionalnym Biurem woj. łódzkiego w Brukseli.

Zapraszamy do zapisania się na naszą listę dystrybucyjną, gdzie najszybciej prezentowane są aktualne informacje. Zachęcamy do współpracy, zgłaszania swoich potrzeb, do kontaktu osobistego.

Dział Projektów wysyła newsletter, możliwość zapisania się do niego (rnp@adm.p.lodz.pl)


Data dodania:2014-02-13
Data aktualizacji2018-01-25

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE