75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

BON PŁ jest jednostką uczelni, której zadaniem jest wsparcie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń, wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta. Zespół specjalistów BON PŁ, który tworzą m.in. psychologowie, konsultanci studenccy i doradcy edukacyjni, we współpracy z wykładowcami i innymi pracownikami uczelni, pomaga stworzyć takie rozwiązania, które odpowiadają na indywidualne potrzeby studenta, wynikające ze stanu zdrowia, jednocześnie utrzymując standardy akademickie.

 

Stwarzamy warunki, by każdy, niezależnie od schorzenia mógł studiować.

 

W PŁ ponad 250 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności z powodzeniem studiuje i korzysta z możliwości oferowanych przez uczelnię - np.stypendiów dla studentów niepełnosprawnych, zapomóg, wsparcia sprzętowego, szkoleń, zajęć wyrównawczych, obozów i doradztwa edukacyjnego. Naszą społeczność tworzą niezwykli ludzie, którzy swoim przykładem pokazują, że czasem ograniczenia moga być zasobem, wyzwalającym potencjał i motywację do ich przekraczania. 


Data dodania:2017-11-07
Data aktualizacji2018-01-05

Wprowadzone przez:
Agnieszka Kania,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE