75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Awans PŁ w rankingu szkół wyższych przygotowanym przez PerspektywyPolitechnika Łódzka zajęła 4. miejsce wśród uczelni technicznych i 8. wśród wszystkich uczelni akademickich (w obu zestawieniach ex aequo z Politechniką Gdańską). W piątek (17 lipca) odbyła się gala ogłoszenia wyników 21. rankingu szkół wyższych organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

 

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne) posiadające co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz kształcące min. 200 studentów studiów stacjonarnych. Na ocenę składają się następujące kategorie: prestiż (12%), absolwenci na rynku pracy (12%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (28%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie (15%).

 

W tegorocznym zestawieniu uczelni technicznych najlepsza okazała się Politechnika Warszawska, 2. miejsca zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza, a 3. Politechnika Wrocławska. W ogólnym zestawieniu szkół wyższych na 1. miejscu jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2. miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a 3. Politechnika Warszawska. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

W rankingu z 2019 r. Politechnika Łódzka zajmowała: 5. miejsce wśród uczelni technicznych i 8. miejsce wśród uczelni akademickich (ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

 

 


Data dodania:2020-07-17
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE