Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Profesor Andrzej NapieralskiProfesor Andrzej Napieralski

Dyscyplina: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

 

Professor Andrzej NapieralskiProf. Andrzej Napieralski (liczba publikacji 2013-2017: 157; h-index: 16).

 

Kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej; był profesorem wizytującym w INSA’T i CNRS-LAAS we Francji.

 

Brał czynny udział w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2 projekty VI Programu Ramowego oraz 3 projekty VII Programu Ramowego). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS oraz w projekcie ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. Brał udział również w 59 grantach KBN, NCN i NCBR. W latach 2000-2009 przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter.

 

W 2012 roku został wybrany Przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI oraz wiceprzewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8.

 

W 2016 roku został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI). Ponadto jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.

 

Laureat 100 nagród na światowych wystawach wynalazków. W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova. Doktor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie (Rosja). 


Data dodania:2020-07-23
Data aktualizacji2020-07-23

Wprowadzone przez:
Filip Podgórski

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE