75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Akty prawnePrzepisy dotyczące stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2006-12-20
Data aktualizacji2019-12-30

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE