Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

ADMINISTRACJA REKTORSKADane kontaktowe do jednostek administracji rektorskiej Politechniki Łódzkiej:

 

SEKRETARIAT REKTORA
adres: ul. Ks. I. Skorupki 10/12
90-924 Łódź
tel.: (42) 631 20 02, 631 20 01
fax: (42) 631 30 09
e-mail: office.rector@adm.p.lodz.pl

 

DZIAŁ OSOBOWY
adres: ul. Żeromskiego 116,
90-924 Łódź
tel.: (42) 631 20 22, (42) 631 20 23, (42) 631 20 24, (42) 631 20 25
fax: (42) 631 20 21
e-mail: ruo@adm.p.lodz.pl
 

DZIAŁ ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA

adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź
tel.: (42) 631 20 83
e-mail: rrz@adm.p.lodz.pl

 

DZIAŁ PRAWNY
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź
tel.: (42) 631 20 84
fax: (42) 636 14 81
e-mail: radcy@adm.p.lodz.pl
 

DZIAŁ NAUKI
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź
tel.: (42) 631 20 40, (42) 631 20 44
fax: (42) 636 60 21
e-mail: maria.pietrzak-spyra@p.lodz.pl

 

DZIAŁ JAKOŚCI
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź
tel.: (42) 631 21 54, (42) 631 29 37, (42) 631 29 38
e-mail: rij@adm.p.lodz.pl

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 
adres: ul. Ks. I. Skorupki 10/12,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 80, (42) 631 20 81

e-mail: joanna.stawicka@p.lodz.pl

 

SEKCJA UMIĘDZYNARODOWIENIA EDUKACJI 

adres: ul. Ks. I. Skorupki 10/12,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 28 89, (42) 631 28 55, (42) 631 21 37, fax.: (42) 631 21 95

e-mail: malgorzata.swit@p.lodz.pl

 

OSIEDLE AKADEMICKIE 
adres: Al. Politechniki 3a,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 19, (42) 631 20 27

fax: (42) 631 29 45

e-mail: office.so@adm.p.lodz.pl

 

DZIAŁ PROMOCJI
adres: ul. Ks. I. Skorupki 10/12,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 10, (42) 631 30 10

e-mail:  promocja@info.p.lodz.pl

 

DZIAŁ INNOWACJI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

SEKCJA BIURA KARIER

adres: Al. Politechniki 3a,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 98

tel./fax: (42) 631 27 39 

e-mail:biuro@biurokarier.p.lodz.pl

 

SEKCJA  TRANSFERU TECHNOLOGII

adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 41

fax: (42) 636 60 21

e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

 

DZIAŁ PROJEKTÓW

adres: ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 82, (42) 631 28 71, (42) 631 21 07

fax: (42) 636 60 77

e-mail: rnp@adm.p.lodz.pl

 

KOMÓRKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 85

e-mail: kaw@adm.p.lodz.pl

 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH 
adres: ul. Ks. I. Skorupki 10/12,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 33

 


DZIAŁ KSZTAŁCENIA 
adres: ul. Ks. I. Skorupki 10/12,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 88, (42) 631 20 93, (42) 631 21 38

 


SEKCJA REKRUTACJI 
adres: ul. Radwańska 29,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 29 74, (42) 631 20 92

fax: (42) 631 24 90

e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl

 

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
adres: ul. Żeromskiego 116,
Budynek A30

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 28 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl

 

DZIAŁ ROZWOJU UCZELNI I ZASOBÓW LUDZKICH
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 29 20

fax: (42) 636 53 79

e-mail: adam.owczarek@p.lodz.pl

 

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,

90-924 Łódź
tel.: 42 631 29 85
 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,

90-924 Łódź
 

RZECZNIK PATENTOWY

adres: ul. Ks. I. Skorupki 6/8,

90-924 Łódź

tel.: (42) 631 20 49, (42) 631 20 48

fax: (42) 636 60 29 


Data dodania:2006-12-08
Data aktualizacji2016-11-25

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE