Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Absolwentka PŁ nagrodzona przez ministra infrastruktury i budownictwaAbsolwentka Kolegium Gospodarki Przestrzennej Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, mgr inż. Katarzyna Pielużek, została laureatką konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Nagrodzona praca magisterska z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji: „Podzamcze w Piotrkowie Trybunalskim – wytyczne urbanistyczne do miejscowego planu rewitalizacji” została napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Marii Dankowskiej z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

 

Wreczenie nagrod ministra infrastruktury i budownictwa. Trzecia od lewej: Katarzyna Pielużek, absolwentka PŁ, fot. Min. infrastruktury i budownictwa

 

W pracy dyplomantka podjęła się opracowania wytycznych urbanistycznych do rewitalizacji zdegradowanego obszaru miasta zlokalizowanego w sąsiedztwie Starego Miasta - Podzamcza w Piotrkowie Trybunalskim.

 

W centrum Podzamcza, nad rzeką Strawą, znajduje się Królewski Zamek Wieżowy Zygmunta I Starego. Jego otoczenie to obecnie obszar w znacznym stopniu zdezintegrowany przestrzennie, słabo zagospodarowany, wymagający ożywienia funkcjonalnego i społecznego. Jest to jednocześnie miejsce o ciekawej historii, nasycone bogatym zasobem kulturowym.

 

 - Praca dyplomowa jest pionierskim opracowaniem proponującym wykorzystanie nowego narzędzia planistycznego, jakim jest miejscowy plan rewitalizacji. Zaprojektowana w pracy rewitalizacja Podzamcza ma na celu ożywienie obszaru, wytworzenie połączeń funkcjonalnych ze Starym Miastem, przywrócenie tożsamości miejsca, a także wzrost jego konkurencyjności poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej - wyjaśniają  dyplomantka K. Pielużek oraz promotorka pracy dr M. Dankowska.


Data dodania:2018-03-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Statuetka dla Katarzyny Pielużek, absolwentki PŁ. fot. Min Infrastruktury i budownictwa

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE