Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowychDoktoranci Politechniki Łódzkiej  mogą otrzymać Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

 

 

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych w roku akademickim 2016/17:

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być  przyznane:

a) doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

b) doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
 

Wnioskowanie o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

 

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017, doktoranci będą wnioskować o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pośrednictwem jednego, wspólnego dla obu stypendiów, formularza rankingowego wypełnianego online.

 

Formularz rankingowy jest dostępny od 15.09.2016 r. za pośrednictwem webdziekanatu.

Aby wygenerować ww. formularz należy zalogować się do webdziekanatu. Po uzupełnieniu wszystkich danych, trzeba zatwierdzić formularz i  wydrukować go. Następnym krokiem jest zebranie na formularzu wymaganych w regulaminie podpisów i dołączenie wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia i aktywności. Tak przygotowany formularz należy dostarczyć do Dziekanatu.

 


Data dodania:2016-03-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Aneta Wycech,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE