Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Zmarł Profesor Jerzy Kroh15 lutego zmarł Profesor Jerzy Kroh były rektor Politechniki Łódzkiej, wybitny polski chemik, twórca łódzkiej szkoły chemii radiacyjnej, członek rzeczywisty PAN.

 

 

Prof. Jerzy Kroh urodził się 28 sierpnia 1924 r w Warszawie. W 1947 roku ukończył studia chemiczne na Politechnice Łódzkiej, a w 1950 r. został absolwentem fizyki na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku uzyskał stopień doktora, w 1958 r. stopień doktora habilitowanego, w 1968 r. - profesora zwyczajnego.

 

Po powrocie ze staży naukowych w Anglii i Kanadzie zorganizował Katedrę Chemii Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym, przekształconą w 1966 r. w Instytut Techniki Radiacyjnej, a w 1970 r. w Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, którego był dyrektorem do przejścia na emeryturę w 1994 r.

 

W latach 1962-1966 był dziekanem Wydziału Chemii Spożywczej PŁ, w latach 1981-1987 rektorem Politechniki Łódzkiej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Łodzi ds. edukacji i nauki. Z nazwiskiem prof. Jerzego Kroh wiążą się fundamentalne prace dotyczące solwatacji elektronów oraz efektów tunelowych w chemii radiacyjnej.

 

Profesor był autorem lub współautorem ponad 380 oryginalnych publikacji, podręczników i monografii z chemii fizycznej i radiacyjnej. Wypromował 29 doktorów.

 

Prof. Jerzy Kroh był laureatem wielu nagród i odznaczeń, w tym japońskiego Orderu Srebrnej i Złotej Gwiazdy oraz Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał cztery doktoraty honoris causa: Uniwersytetów w Strathclyde i Leeds w Wielskiej Brytanii oraz Uniwersytetu w Pawii we Włoszach i Politechniki Łódzkiej. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych i Royal Society of Edinbourgh.

 

Msza żałobna odbędzie w Kościele Ewangielicko - Augsburskim pw. św. Mateusza w Łodzi, (ul. Piotrkowska 283) w czwartek 25 lutego o godz. 12.00.  Pogrzeb odbędzie się w piątek 26 lutego, na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56, o godz. 11.30.


Data dodania:2016-02-16
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Profesor Jerzy Kroh (1924-2016)

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE