75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Wyróżnienie dla inżynierii materiałowejPolska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała ocenę wyróżniającą dla kierunku inżynieria materiałowa realizowanego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.
 
 

Jest to bardzo duży sukces wydziału i uczelni. Ocena wyróżniająca świadczy o ponadstandardowym wypełnianiu kryteriów, które podlegają ocenie. Nie jest je łatwo spełnić, o czym może świadczyć fakt, że obecnie jest to jedyna ocena wyróżniająca wśród wszystkich uczelni prowadzących kierunek studiów inżynieria materiałowa.
Eksperci PKA w szczególny sposób docenili koncepcję programu kształcenia, dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe kadry akademickiej oraz prowadzone na Wydziale Mechanicznym badania naukowe na światowym poziomie, a także skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, nowoczesne zaplecze laboratoryjne oraz szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Następna ocena programowa na kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym będzie przeprowadzona w roku 2021/22.
Decyzja o wyróżnieniu została podjęta 1 września 2016 r. na posiedzeniu PKA.  Jest to pierwszy kierunek z oceną wyróżniającą na naszej uczelni.

 

Zdj. Studenci słuchają wykładu prof. Piotra Kuli, dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej,

Zdj: Nowoczesna aparatura w jednym z laboratoriów w Fabryce Inżynierów

 


Data dodania:2016-09-22
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE