75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Trendy w zastosowaniach matematykiW dniach 16-18 czerwca tego roku w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej odbędzie się konferencja „Dynamical Systems and Applications”. Poza matematykami z różnych ośrodków w Polsce będziemy gościć dużą grupę uczestników ze Stanów Zjednoczonych, jak również naukowców z Belgii, Austrii, Niemiec, Portugalii, Irlandii i Czech.

Zagadnienia, które będą prezentowane na konferencji dotyczą między innymi zastosowań metod i teorii matematycznych w biomedycynie. Dyskutowane będą problemy, jak na przykład wykrywanie raka, optymalizacja dawkowania leków antynowotworowych, diagnozowanie chorób systemu immunologicznego, leczenie chronicznych ran, przewidywanie ryzyka miażdżycy i wiele innych. Metody matematyczne stosuje się również w dziedzinie epidemiologii do przewidywań rozwoju epidemii chorób zakaźnych. Inne szeroko omawiane zagadnienia dotyczą zastosowań matematyki w różnych dziedzinach inżynierii, jak również w ekonomii i finansach.


Data dodania:2016-06-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE