75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendium doktoranckiePodstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium doktoranckiego na realizację zadań projakościowych w roku akademickim 2016/17.

 

Doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać stypendium doktoranckie, które wynosi 1 500 zł.

 1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunek uzyskania "bardzo dobrego wyniku postępowania rekrutacyjnego" określa Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej - Zasady przyjęć na studia trzeciego stopnia w Politechnice Łódzkiej obowiązująca w procesie rekrutacji doktoranta.
 2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:
  1.   terminowo realizuje program studiów doktoranckich
  2.   wykazuje się zaangażowaniem w:
  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
  • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową
 3. W roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.


Data dodania:2016-03-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Aneta Wycech

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE