75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Rektor Politechniki Łódzkiej przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni PublicznychProf. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych (KRŁUP).

 


 

Konferencja jest gremium integrującym łódzkie środowisko akademickie wokól najważniejszych spraw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Wypracowuje strategie działania w regionie i kraju, prowadzi dyskusje i przyjmuje stanowiska wobec najważniejszych problemów związanych z rozwojem nauki i kształcenia, inicjuje wspólne działania naukowe oraz wydarzenia służace wzmocnieniu i promocji łódzkich uczelni publicznych, a także Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Kadencja przewodniczącego KRŁUP trwa cztery lata.

 

 

 

 


Data dodania:2016-09-22
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE