75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Program "Atom dla Nauki"Kampania "Świadomie o atomie" to ogólnopolska akcja przybliżająca tematykę energetyki jądrowej. Jednym z jej elementów jest program "Atom dla Nauki", w ramach którego Politechnika Łódzka nawiązała współpracę z PGE EJ 1. Istotnym elementem akcji promocyjno-informacyjnej było przygotowanie przez Centrum Multimedialne PŁ cyklu sześciu materiałów audiowizualnych, w których w przystępny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty funkcjonowania elektrowni jądrowych; od podstawowych zasad działania, po kwestie ekologiczne, gospodarcze i sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

 

 

Filmy powstawały przy współpracy m.in. z naukowcami z Międzyresortowego Instytutu Technik Radiacyjnych Wydziału Chemicznego PŁ. Zawierają zdjęcia polskiego reaktora jądrowego Maria (Instytut Badań Jądrowych, obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) oraz Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Link do filmów https://www.youtube.com/watch?v=wbBG--dYl3Y&list=PLs-6n0bKcoZc8nOQQ4nbmyxBNzaW1OTHK


Data dodania:2015-12-11
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE