Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Prof. Andrzej Górak członkiem Niemieckiej Akademii Nauk i TechnikiProf. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej został  członkiem zwyczajnym Niemieckiej Akademii Nauk i Techniki - "Acatech". Naukowiec jest też zatrudniony w Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie.

 

Profesor Górak jest obecnie jedynym Polakiem w prestiżowym gronie naukowców Akademii, która liczy 465 członków, w tym kilkunastu zagranicznych. Jest także laureatem nagrody im. Krischbauma, przyznawanej raz na cztery lata przez Zrzeszenie Niemieckich Chemików za wybitne osiągnięcia naukowe. Za organizowanie współpracy naukowej między Polską i Niemcami został odznaczony Orderem Zasługi Polski i Niemiec.

 

 

"Acatech" jest instytucją wszechstronnie działająca na rzecz rozwoju nauk technicznych. Do zadań Akademii należy mi.in.: sporządzanie ekspertyz dla rządów krajowych i rządu federalnego Niemiec, wspomaganie transferu wiedzy między nauką i przemysłem oraz promowanie osiągnięć młodych naukowców. Jej członkowie to wybitne postaci ze świata nauki i przemysłu wyróżniające się szczególnym dorobkiem naukowym i aplikacyjnym oraz ogólnie uznawanym autorytetem w środowisku naukowym.

 

 


Prof. Andrzej Górak jest inżynierem chemikiem, specjalizującym się w badaniach nad przemysłowymi metodami oczyszczania płynów przez destylację, membrany czy absorpcję. Wydana pod jego redakcją trzytomowa książka „Distillation” została dwa lata temu wyróżniona jako najlepsza na świecie w dziedzinie fizyki i chemii.

 

 

Profesor doktoryzował się w Politechnice Łódzkiej, habilitował w Politechnice Warszawskiej i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen. Jest współautorem kilkunastu patentów oraz około 230 artykułów, wielu w najlepszych czasopismach zagranicznych w jego dziedzinie. Wypromował 50 doktorantów. Był członkiem pierwszej Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


Data dodania:2016-11-07
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Prof. Andrzej Górak. Autor zdjęcia: TU Dortmund Roland Baege

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE