Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Prestiżowe logo HR Excellence in Research dla Politechniki Łódzkiej

A+ / A-


Politechnika Łódzka otrzymała wczoraj prestiżowe logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską. Przyznane logo jest potwierdzeniem, że nasza uczelnia zapewnia naukowcom najlepsze warunki pracy stymulujące rozwój ich kariery -– mówi rektor prof. Stanisław Bielecki. Politechnika Łódzka, jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, która uzyskała certyfikat i trzecią w Polsce.

Komisja Europejska po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny podkreśliła w podjętej decyzji znaczenie przyjętej przez Politechnikę Łódzką strategii i planowanych działań w zakresie HR, potwierdzających zaangażowanie uczelni w proces ciągłego rozwoju zgodny z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

- Logo HR Excellence in Research niesie ze sobą międzynarodowe korzyści – mówi rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki. – Jest to przede wszystkim potwierdzenie wobec naszych zewnętrznych partnerów faktu, że Politechnika Łódzka jest atrakcyjnym środowiskiem pracy dla naukowców, również z zagranicy. Uczelnia zyskuje większą rozpoznawalność w europejskim obszarze badawczym, większą atrakcyjność jako partner w międzynarodowych projektach, dzięki dodatkowym punktom uzyskiwanym przy składaniu wniosków o środki z ogólnoeuropejskiego programu Horyzont 2020.

Z perspektywy krajowych korzyści można wymienić zapowiadane przez MNiSW uwzględnianie logo przy parametryzacji jednostek naukowych, akredytacjach oraz w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

 


Data dodania:2016-05-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE