Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Pozabudżetowe finasowanie nauki

A+ / A-


Możliwość uzyskania wsparcia finansowego projektów badawczych od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 


Fundacja jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 


Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  •  wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  •  modernizację warsztatów badawczych,
  •  wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

 

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:

  •  główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
  •  wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych,
  •  tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
  •  metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
  •  doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia,
  •  zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

 

Informacje o nowych Programach Fundacji dostępne są na stronie internetowej.

 


Data dodania:2015-12-13
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE