Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA W RANKINGU "PERSPEKTYW" 2016

A+ / A-


Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił Ranking Szkół Wyższych 2016, w którym zestawiono 80 uczelni wszystkich typów w kolejności zgodnej z otrzymaną punktacją ogólną

 W grupie uczelni technicznych Politechnika Łódzka od 10 lat utrzymuje wysoką, czwartą pozycję.
 
Lokaty Politechniki Łódzkiej w poszczególnych kategoriach w rankingu „Perspektyw”:RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 2016  - Politechnika Łódzka - 14 miejsce

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Wrocławska
 6. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 7. Uniwersytet Wrocławski
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Gdański Uniwersytet Medyczny
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 11. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 13. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 14. Politechnika Łódzka
 15. Politechnika Gdańska
 16. Uniwersytet Łódzki
 17. Politechnika Poznańska
 18. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 19. Politechnika Ślądka w Gliwicach
 20. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Pełne zestawienie na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich

 

 

RANKING UCZELNI TECHNICZNYCH 2016  - Politechnika Łódzka - 4 miejsce

 

 1.     Politechnika Warszawska
 2.     Politechnika Wrocławska
 3.     Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4.     Politechnika Łódzka
 5.     Politechnika Gdańska
 6.     Politechnika Poznańska
 7.     Politechnika Śląska w Gliwicach
 8.     Politechnika Lubelska
 9.     Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 10.     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 11.     Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 12.     Politechnika Częstochowska
 13.     Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 14.     Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 15.     Politechnika Opolska
 16.     Politechnika Białostocka
 17.     Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 18.     Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 19.     Politechnika Koszalińska
 20.     Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 21.     Akademia Morska w Gdyni

 

 

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA W RANKINGU W GRUPACH KRYTERIÓW:

 
Innowacyjność - 5
Umiędzynarodowienie - 18
Prestiż wśród pracodawców 2014-2016 - 18
Potencjał naukowy - 17
Prestiż wśród kadry akademickiej - 21
Efektywność naukowa - 35

Publikacje naukowe w latach 2011-2015 - 30

 

Szczegóły na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/profil-uczelni?u=83

 

Ranking szkół wyższych jest publikowany od wielu lat. Z założenia ma on dostarczać informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Ma też pomagać w wyborze szkoły i kierunku studiów.


Data dodania:2015-10-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE