75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Nowe materiały w budownictwiePolitechnika Łódzka gości największe jak dotąd w Polsce spotkanie badaczy, inżynierów, wykonawców, projektantów i producentów kompozytów do zastosowań budowlanych.

Od dzisiaj do środy 6 kwietnia 2016 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbywać się będzie seminarium naukowo-przemysłowe realizowane w ramach międzynarodowego projektu Cost Action TU1207 „Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction”.

- Jest to pierwsze spotkanie tego programu w Polsce, poprzednie organizowały uczelnie techniczne w Ghent, Porto, Sheffield, Lyon, Kaiserslautern, Lecce i Barcelonie – mówi prof. Renata Kotynia, pomysłodawczyni organizacji w PŁ konferencji COST i koordynator programu ze strony Polski. - Chętnych do organizacji jest wiele ośrodków z 35 krajów członkowskich programu. Kandydatura Łodzi wygrała także za przyczyną silnego ośrodka badań nad kompozytami jaki prezentujemy za granicą. Drugi dzień seminarium poświęcony jest w pełni przemysłowi, do udziału zgłosiły się czołowe firmy zagraniczne i polskie – liderzy w dziedzinie zastosowań i produkcji kompozytów w budownictwie. Trzeci dzień obejmuje spotkania dwóch najważniejszych komisji europejskich odpowiedzialnych za normalizację w dziedzinie zastosowań kompozytów w budownictwie.

Głównym celem projektu Cost Action TU1207 jest upowszechnienie zaawansowanych materiałów kompozytowych w budownictwie, ze szczególnym naciskiem na innowacyjne wdrożenia, ponadstandardowe badania naukowe i wytyczne projektowe. Profesor Kotynia od 2011 realizuje projekt TULCOEMPA w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego , którego przedmiotem jest technologia kompozytowa wzmacniania obiektów mostowych wykorzystana w czasie modernizacji mostu w Szczercowskiej Wsi. Między innymi o tej technologii będą rozmawiać uczestniczy konferencji COST.

Przemysłowy charakter kwietniowego spotkania organizowanego przez Politechnikę Łódzką przyniesie naszemu regionowi splendor na arenie międzynarodowej w sferze naukowo-badawczej, ale przede wszystkim w środowisku biznesowym. Ponadto jest to doskonała okazja do promocji Województwa Łódzkiego, wzmocnienia sektora przedsiębiorczości oraz silnego wsparcia działań proinnowacyjnych.


Data dodania:2016-04-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE