75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Międzynarodowe warsztaty14 młodych badaczy z Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, Niemiec i Polski bierze udział w warsztatach na temat pisania wniosków projektowych i zarządzania projektami. Goście, którzy będą w Politechnice Łódzkiej do 5 czerwca, są uczestnikami projektu europejskiego ADEPT (Advanced Electric Powertrain Technology), w którym wśród 12 partnerów są renomowane uczelnie jak University of Oxford, Politecnico di Milano czy Technische Universiteit Eindhoven.

Celem projektu ADEPT jest opracowanie wirtualnego środowiska projektowego oraz utworzenie multidyscyplinarnej sieci badawczej. Koordynatorem projektu w Politechnice Łódzkiej jest prof. Andrzej Napieralski, kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych.

Projekt obejmuje spersonalizowanymi szkoleniami 12 młodych badaczy (doktorantów) i dwóch doświadczonych naukowców. Bliski kontakt we wszystkich aspektach współpracy (badania, transfer wiedzy, wyjazdy do innych partnerów, warsztaty) oraz obszerny program szkoleń z wielu obszarów nauki pozwoli naukowcom na wykształcenie biegłości w sferze inżynierii i kompetencji dodatkowych (np. przedsiębiorczość) niezbędnych na ścieżce kariery zawodowej.

Projekt ADEPT ułatwi też zastosowanie wyników badań naukowych w przemysłowych rozwiązaniach i produktach z dziedziny nowoczesnego napędu elektrycznego. Powodzenie technologii napędu elektrycznego pojazdów w decydującym stopniu zależy od maksymalizacji efektywności przetwarzania energii (sprawności) przy jednoczesnej minimalizacji jego kosztów. W ramach projektu ADEPT w Katedrze opracowywane są zaawansowane przekształtniki elektroniczne i narzędzia symulacyjne -- przede wszystkim poprzez zastosowanie współczesnych technologii półprzewodnikowych - dedykowane nowoczesnym systemom napędu elektrycznego, o zredukowanych stratach energii i lżejszym układzie chłodzenia.


Data dodania:2016-05-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE