Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konkursy Narodowego Centrum NaukiProjekty siedmiorga naukowców Politechniki Łódzkiej zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2015 r.

Oto one:

 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

Konkurs: OPUS

Panel: ST8

dr hab. Laurent Babout

Badanie in-situ oraz modelowanie numeryczne symetrycznych i asymetrycznych przepływów materiałów sypkich w silosach z zastosowaniem tomografii X

Konkurs: PRELUDIUM

Panel: ST6

mgr inż. Joanna Beata Kupis

Metody programowania rozproszonych systemów rekonfigurowalnych

 

Wydział Chemiczny

 

Konkurs: OPUS

Panel: ST4

prof. dr hab. Halina Abramczyk

Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce i zwalczaniu nowotworów z wykorzystaniem platformy wielomodułowej : obrazowanie Ramana/SERS/Fluorescencja/ IR/SNOM/AFM/spektroskopia femtosekundowa - od pojedynczej komórki do tkanki ludzkiego mózgu i gruczołu piersiowego

Konkurs: OPUS

Panel: ST8

dr hab. inż. Beata Kolesińska

Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych

 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

Konkurs: OPUS

Panel: ST4

dr hab. inż. Katarzyna Pernal

Opracowanie nowej metody obliczeniowej SAPT dla oddziaływań molekularnych w układach o charakterze wieloreferencyjnym

Konkurs: OPUS

Panel: ST7

dr inż. Maciej Dems

Modelowanie nowych struktur laserów VCSEL wykonanych z zastosowaniem selektywnej oksydacji powierzchniowej wewnątrz wnęki rezonansowej, pod kątem uzyskania jednomodowej emisji dużej mocy

 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

Konkurs: OPUS

Panel: ST8

dr hab. inż. Marcin Bizukojć

Zastosowanie metod inżynierii morfologicznej w hodowlach wgłębnych grzybów strzępkowych

 

 


Data dodania:2016-05-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE