Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Konferencje i sympozja naukowe na Politechnice Łódzkiej w 2018 r.Informacje o konferencjach na PŁ:

 

Zasady przyznawania dofinansowań do wyjazdów zagranicznych pracowników PŁ z rezerwy rektora na współpracę zagraniczną.

O fundusze centralne mogą ubiegać się:

 • pracownicy wyjeżdżający na konferencje o zakresie światowym w celu wygłoszenia referatu plenarnego,
 • pracownicy wyjeżdżający na konferencje o zakresie światowym w celu wygłoszenia referatu pod warunkiem, że artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie z listy filadelfijskiej,
 • doktoranci wyjeżdżający na konferencje o zakresie światowym w celu wygłoszenia referatu.

 

 

Konferencje i sympozja naukowe organizowane w 2018 roku:

 

 • XXIV International Seminar Lightweight Structures in Civil Engineering

Miejsce i termin: Łódź, 7 grudnia 2018 r.

Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, pod patronatem International Association for Shell and Spatial Structures

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • V Akademia Sokowa: Produkty sokownicze - technologia, rynek, żywienie, zdrowie

Miejsce i termin: ydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, 29 listopada 2018 r.

Organizator: Instytut Technologii i Analizy Żywności PŁ (wraz ze Stowarzyszeniem KUPS i Oddziałem Łódzkim PTTŻ)

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • BUP Teachers Course 2018-2019 Education for Sustainable Development (ESD) in Higher Education

Miejsce i termin: Łódź, 27-30 października 2018 r.

Organizator: Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce przy Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Baltic University Programme VI PhD Students Training

Miejsce i termin: Rogów, 25-29 listopada 2018 r.

Organzator: Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce przy Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • SYMKOM 2018 IMP2 (13th International Symposiumon Compressor & Turbine Flow Systems - Theory & Application Areas)

Miejsce i termin: Łódź, 18-20 paźdzernika 2018 r.

Organizator: Instytut Maszyn Przepływowych PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • II Dzień Doktoranta PŁ

Miejsce i termin: Politechnika Łódzka – 19 października 2018 r.

Organizator: Samorząd Doktorantów PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • V Ogólnopolskie Seminarium Modelowanie Ośrodków z Mikrostrukturą

Miejsce i termin: Łódź, 11 - 12 października 2018 roku

Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education

Miejsce i termin: 26 - 29 września 2018 r.

Organizator:  Erasmus+ National Agency in Poland

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Polski Kongres Reologii

Miejsce i termin: Łódź, 26 – 28 września 2018 r.

​Organizator: Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • 1st TOMOCON Summer School

Miejsce i termin: 26-28 września 2018 r.

Organizator: Instytut Informatyki Stosowanej

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej

Miejsce i termin: Jastrzębia Góra, 24-26 września 2018 r.

Organizator: Studenckie koło naukowe „Oktan”, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Progres in Paper Physics Seminar 2018

Miejsce i termin: Łódź, 23–27 wrzesień 2018 r.

Organizator: Instytut Papiernictwa I Poligrafii, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Lektor High-tech 2018

Miejsce i termin: 21-22 września 2018 r., Łódź, Kampus B Politechnika Łódzka

Organizator: Centrum Językowe, Centrum E-learningu

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • IAEA Technical Meeting on Basic Radiation Chemistry for Polymer Modification

Miejsce i termin: 10-14 września 2018 r., Łódź, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (I-19), Wydział Chemiczny PŁ, Wróblewskiego 15

Organizator: Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Szczegóły wyarzenia znadują się na stronie internetowej.

 

 • XXI Ogólnopolska konferencja Kryształy Molekularne 2018

Miejsce i termin: Hotel Kolumna Park Dobroń, 3 - 7 września 2018 r.

Organizator: Katedra Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego, Politechniki Łódzkiej

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • PULS-2018 Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology with RKCM'2018 - Reaction Kinetics in Condensed Matter

Miejsce i termin: Łódź, 2-7 września 2018 r.

Organizator: Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Naturalne i syntetyczne produkty zapachowe i kosmetyczne

Miejsce i termin: Łódź, 2-4 lipca 2018 r.

Organizator: Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym

Miejsce i termin: Wydział BiNoŻ PŁ, audytorium s-20, 26-27 czerwca 2018 r.

Organizator: Instytut Technologii i Analizy Żywności PŁ, Zakład Cukrownictwa wraz ze Stowarzyszeniem Techników Cukrowników Warszawa

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • iNotice

Miejsce i termin: Piorunów, 21 września 2018 r.

Organizator: Instytut Informatyki Stosowanej PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • XVIII Konferencja Naukowa Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach

Miejsce i termin: Łódź, 11-13 czerwca 2018 r.

Orgniazator: Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji PŁ

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

 

 • I Konferencja Kosmiczna

Miejsce i termin: Fabryka Inżynierów XXI Wieku, 8-9 czerwca 2018 r.

​Organizator: Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ

Szczegóły wyarzenia znadują się na stronie internetowej.

 

 • 7th Annual Meet-up of the Top500 Innovators Association

Miejsce i termin: Zatoka Sportu PŁ, 17-18 maja 2018 r.

​Organizator: Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Politechnika Łódzka

Szczegóły wyarzenia znadują się na stronie internetowej.

 

 • II Konferencja naukowa: Alternatywne modele rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia

Miejsce i termin: Lidzbark Warmiński, 11–12 maja 2018 r.

Organizator: Kolegium Gospodarki Przestrzennej PŁ wraz z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Budownictwa PŁ, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow, Stowarzyszeniem” Polskie Miasta Cittaslow” oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Szczegóły wyarzenia znadują się na stronie internetowej.

 

 • PENCON 2018

Miejsce i termin: Łódź, 19-20 kwietnia 2018 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie internetowej.

 

Konferencje i sympozja naukowe organizowane w 2019 roku:

 

 • Recent Advances in Nonlinear Mechanics 2019

Miejsce i termin: 7 maja 2019 – 10 maja 2019, Politechnika Łódzka – Zatoka Sportu

Organizator: Katedra Dynamiki Maszyn – Wydział Mechaniczny PŁ

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie internetowej.

 


Data dodania:2018-06-04
Data aktualizacji2018-11-15

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE