75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Kobiety w nauceW Politechnice Łódzkiej odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kobietom i ich osiągnięciom.


 

Konferencja Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnikę Łódzką oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta.

Obrady rozpoczną się w czwartek 29 września o godz. 10.00 i zakończą o godz. 16.30. W piątek potrwają od 10.00 do 19.00

Miejsce obrad: sala widowiskowa PŁ, al. Politechniki 3a


Celem konferencji jest popularyzacja nauk ścisłych i humanistycznych, propagowanie osiągnięć nauki polskiej jak i stymulowanie współpracy interdyscyplinarnej. Konferencja będzie także miejscem wymiany doświadczeń polskich uczonych dotyczących pokonywania kolejnych stopni kariery naukowej.

Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania potencjału naukowego kobiet z różnych krajów i środowisk, ich dorobku i opinii na temat roli kobiet w nauce.

W programie konferencji jest wiele tytułów referatów nawiązujących do tematyki spotkania, w którym udział zgłosiło około 150 osób z Polski, Niemiec, Włoch, Szwecji, Tunezji, Ukrainy. Wystąpienia poświęcone będą m.in. takim problemom jak: wzmocnienie pozycji kobiet w świecie akademickim, ich walce o sukces, roli w postępie nauki, technologii i innowacji oraz wielu innym. Przewidziano również referaty prezentujące ciekawe prace naukowe kierowane przez kobiety - przykładowe tytuły: Zastosowanie spektroskopii laserowej i obrazowania Ramana w badaniach nowotworów, Zastosowanie fizyki jądrowej do leczenia raka dziś i jutro, Spektroskopia molekularna w naukach biomedycznych: domena kobiet?, Światło dla Życia: Optyka w Inżynierii Biomedycznej.


Konferencja skierowana jest do osób reprezentujących uczelnie: nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, przedstawicieli podmiotów finansujących naukę polską, reprezentantów organizacji rządowych i pozarządowych odpowiedzialnych za równouprawnienie i przeciwdziałanie aktom dyskryminacji w nauce.


Przewodniczącą komitetu naukowego jest prof. dr hab. Halina Abramczyk, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta. Pani Profesor pracuje na Wydziale Chemicznym PŁ, kieruje Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej.


Efektem konferencji będzie opracowanie rekomendacji i podsumowania najważniejszych ustaleń i postulatów wypracowanych podczas konferencji.


Data dodania:2016-09-26
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE