Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kategoryzacja
Wyniki oceny działalności naukowej jednostek Politechniki Łódzkiej:

 

Kategoria A:

Wydział Mechaniczny,

Wydział Chemiczny,

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

Wydział Organizacji i Zarządzania (dziś Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji),

Instytut Papiernictwa i Poligrafii (dziś Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji).Kategoria B:

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.


 


Data dodania:2016-02-08
Data aktualizacji2017-11-09

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE