Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Kategoryzacja

A+ / A-Wyniki oceny działalności naukowej jednostek Politechniki Łódzkiej:

 

Kategoria A:

Wydział Mechaniczny,

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,

Wydział Chemiczny,

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

 


Kategoria B:

Wydział Organizacji i Zarządzania,

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,

Instytut Papiernictwa i Poligrafii.

 

 


Data dodania:2016-02-08
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE