75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

31 maja rozpocznie się rekrutacja na PŁRekrutacja na studia rozpoczynające się w październiku 2020 roku zostanie uruchomiona 31 maja. Od tego dnia kandydaci planujący podjąć kształcenie w Politechnice Łódzkiej mogą rejestrować się na Portalu rekrutacyjnym.
 

Rektorat Politechniki Łódzkiej

 

Taką decyzję dotyczącą harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego w rekrutacji na studia podjął Senat Politechniki Łódzkiej. Głosowanie odbyło się elektronicznie za pośrednictwem uczelnianej platformy WIKAMP.

 

Jak wyjaśnia prof. Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. kształcenia: W sytuacji, gdy matury oraz ogłoszenie ich wyników odbędzie się w terminie obecnie zaplanowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Politechnika Łódzka planuje zakończyć pierwszy etap rekrutacji w drugiej połowie sierpnia, co zostanie niezwłocznie, po przeprowadzeniu matur, ustalone przez Senat Uczelni.

 

W tegorocznej rekrutacji Politechnika Łódzka oferuje 5 855 miejsc na 53 kierunkach studiów. 3 900 miejsc czeka na kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i 975 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Dla osób, które chcą podjąć naukę w na studiach niestacjonarnych, uczelnia ma 515 miejsc na studiach pierwszego stopnia i 465 miejsc na studiach drugiego stopnia.

 

Uczelnia daje możliwość wyboru, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, aż 8 kierunków studiów i ustawienia ich w kolejności, począwszy od tego najbardziej wymarzonego.
 


Data dodania:2020-04-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Rektorat Politechniki Łódzkiej

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE