75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ostatnie miejsca w programie Legia AkademickaPolitechnika Łódzka po raz trzeci przystąpiła do programu Legia Akademicka. Absolwenci LA, jako żołnierze rezerwy, mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w różnych formacjach i rodzajach Sił Zbrojnych RP. Rekrutacja została przedłużona do końca stycznia.

 

Program składa się z dwóch części: teoretycznej, podczas której słuchacze odbywają zajęcia na terenie uczelni oraz praktycznej odbywanej pod kierunkiem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi (zajęcia terenowe na poligonie wojskowym).

 

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w semestrze letnim, w piątki od godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00. Przewidziane jest w sumie sześć spotkań (3 tygodnie), dokładne daty będą podane w późniejszym terminie.

 

Studenci, którzy ukończą moduł podoficerski i otrzymają awans na stopień kaprala rezerwy mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony Legia Akademicka.

 

Zgłoszenia do programu należy dokonywać wypełniając formularz elektroniczny,  który należy wydrukować, podpisać i skan przesłać za pomocą tego samego elektronicznego formularza.

 

- Rekrutacja potrwa do końca stycznia 2020 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Planowane jest uruchomienie jednej grupy szkoleniowej, 30-osobowej. W przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość wystąpienia do Ministerstwa o utworzenie dodatkowej grupy - informuje koordynatorka programu na PŁ, dr Katarzyna Żykwińska-Rouba.

 

Do programu Legia Akademicka może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Uczestnikiem programu nie może być: doktorant, student studiujący poza granicami kraju, student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały. W razie pytań prosimy o kontakt na adres:  legia@info.p.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42 631 21 36.


Data dodania:2019-11-29
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE