Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

100 procentowa Karta Erasmusa dla PŁPrzyznana Karta Erasmusa uprawnia Politechnikę Łódzką do ubiegania się o fundusze w nowej perspektywie finansowej UE. Dzięki tym środkom będą realizowane działania w programie Erasmus+, takie jak mobilność studentów i pracowników oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

 

Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE) fot. archiwum PŁ

 

Komisja Europejska rozstrzygająca konkurs przyznający uczelniom Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027, oceniła wniosek przygotowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ na maksymalną ocenę - 100 punktów!

 
  -  To rewelacyjny wynik. Średnia uzyskana przez uczelnie europejskie to 76 punktów – mówi dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM. – Zdaniem zespołu ewaluującego na tak wysoką ocenę naszego wniosku złożyło się kilka ważnych względów. Przede wszystkim szczególnie doceniono stosowane w Politechnice Łódzkiej rozwiązania organizacyjne i zarządzanie gwarantujące wysoką jakość realizowanych w programie Erasmus inicjatyw. Uczelnia podejmuje ich bardzo wiele w różnych obszarach związanych z kształceniem. To, na co zwrócono uwagę to spójność działań z przyjętą strategią internacjonalizacji.


Władze w Brukseli doceniły przyjętą przez Politechnikę Łódzką Deklaracje Polityki Erasmusa. Dokument zwraca uwagę na potrzebę rewizji celów strategicznych związanych z umiędzynarodowieniem uczelni i wdrożeniem holistycznego podejścia do internacjonalizacji.


Przyjęta przez uczelnię polityka dla Programu Erasmus pozwoli na przyszłą realizację jednego z najważniejszych wyzwań, jakim jest potrzeba łączenia działań w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju idei uczelni badawczej oraz znaczącej poprawy renomy Politechniki Łódzkiej na arenie międzynarodowej.  

 


Data dodania:2020-12-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE) fot. archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE