75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁUniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej w październiku 2006 r. zainaugurował pierwszy rok akademicki. Uroczystym koncertem, który odbędzie się w czwartek 16 czerwca o godz. 1415 finalizuje właśnie 10 rok swojej działalności.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej to ”uniwersytet otwarty”, ukierunkowany na aktywizację psychofizyczną i społeczną osób starszych. Pierwszy rok akademicki rozpoczęło 400 osób, obecnie w zajęciach UTW PŁ w Łodzi uczestniczy ok 650 słuchaczy. Dodatkowo, UTW PŁ prowadzi wykłady w Konstantynowie Ł. oraz w Aleksandrowie Ł., na które uczęszcza ponad 400 osób. Jak mówią - jest to doskonała forma spędzania wolnego czasu i jednoczesnej edukacji. Od początku działalności dyrektorem UTW PŁ jest prof. dr Eur-Ing. Andrzej Koziarski.

Przez ostatnie 10 lat na UTW PŁ odbyło się ok. 800 wykładów, obejmujących tematykę, często wynikająca z aktualnych potrzeb słuchaczy, dotyczącą m.in.: profilaktyki zdrowotnej, popularyzacji osiągnięć technicznych, zagadnień socjologicznych, postępowań prawnych, historii, psychologii, a także literatury i sztuki. Prelegentami byli wybitni wykładowcy z Politechniki Łódzkiej oraz z innych czołowych uczelni, m.in. z uniwersytetów: Łódzkiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Uniwersytetów Medycznych z Łodzi, Warszawy i Bydgoszczy, a także Polskiej Akademii Nauk. Na prelekcjach gościmy także znane postacie ze świata medycyny, kultury czy mediów.

Od 10 lat zaplecze dydaktyczne Politechniki Łódzkiej umożliwia organizację szeregu zajęć dodatkowych, prowadzonych w niewielkich grupach, dostosowanych do charakteru zajęć i potrzeb seniorów. W tym okresie na zajęciach informatycznych, prowadzonych przez wykładowców z Instytutu Informatyki (wydział Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ) z zakresu obsługi komputera przeszkolonych zostało ponad 700 osób. Z lektoratów języków obcych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, prowadzonych przez lektorów z Centrum Językowego PŁ skorzystało ok. 900 słuchaczy. Dużą popularnością cieszą się również zajęcia gimnastyczne, prowadzone przez specjalistów z Centrum Sportu PŁ. Swoje zdolności manualne słuchacze UTW PŁ udoskonalają pod okiem wybitnych plastyków, wieńcząc zajęcia wystawami i udziałem w licznych konkursach. W ramach zajęć kulturoznawczych biorą udział w koncertach, poprzedzonych prelekcjami na temat twórców i wykonawców, jak również w spektaklach teatralnych i muzycznych. Dla najbardziej aktywnych organizowane są piątkowe spacery z przewodnikiem po mieście Łodzi, połączone ze zwiedzaniem zabytków i muzeów. Regularnie uczęszcza na nie ponad 250 słuchaczy rocznie.

Różnorodne zajęcia organizowane dla słuchaczy UTW PŁ są po to, aby czerpać z życia i dążyć do realizacji marzeń w każdym wieku. Bo przecież, jak mówił Benjamin Franklin "nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu".


Data dodania:2016-06-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE