WikampFb

Aktualności


2014-09-24

Informacja dla kandydatów na studia drugiego stopnia na Wydziale BAIŚ

 

Uprzejmie informujemy, że  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska odstąpiła od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015.


Uprzejmie informujemy, że  Komisja Rekrutacyjna Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odstąpiła od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia na kierunku Włókiennictwo  rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015.

więcej:
2014-09-26

Zapraszamy na studia drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej

 

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej zapraszamy do rejestracji internetowej i składania dokumentów:

 

  • na studia drugiego stopnia od 28 maja (środa) 2014 r. do 18 września  2014 r.  (czwartek), do godz. 15.00

 

Lista kierunków studiów drugiego stopnia, na których jest prowadzona rektutacja


Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Sekcji Rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

Portal rekrutacyjny - rejestracja elektroniczna


(dotyczy kandydatów z obywatelstwem polskim, osób z Kartą Polaka oraz obywateli Unii Europejskiej podejmujących kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

 

 

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej
ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź
Uwaga! O przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
 
Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie z wzorem.
wzór opisu teczki


Cudzoziemcy oraz posiadacze Karty Polaka i obywatele UE, zainteresowani podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich znajdą informacje o rekrutacji na stronach: http://www.p.lodz.pl/ru/abituriyentam
http://www.p.lodz.pl/en/candidates

więcej:

Jednostki uczelniane