WikampFb

Aktualności


2015-02-18

REKRUTACJA

Politechnika Łódzka prowadzi kształcenie na 38 kierunkach studiów. Wraz ze zmianami na rynku pracy, uczelnia wciąż doskonali system kształcenia. Oprócz wiedzy nasi studenci zdobywają także praktyczne umiejętności bardzo cenione przez pracodawców. Rozwijamy metody kształcenia pobudzające inicjatywę i kreatywność. Dbamy o to, aby studenci zetknęli się z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. Zależy nam, aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich – tj. komunikacja, kreatywność, inicjatywa, elastyczność, współpraca w grupie czy zarządzanie czasem.

więcej:
2014-01-14

Drzwi zawsze otwarte

 

Projekt "DRZWI ZAWSZE OTWARTE" oznacza, że przez cały rok zapraszamy nauczycieli i uczniów na naszą uczelnię. W ten sposób chcemy jednorazowe przedsięwzięcie zastąpić stałym kontaktem z młodzieżą, proponując obszerny i różnorodny program.

Na nasz projekt składają się:

     OTWARTE WYDZIAŁY

W dowolnym, ustalonym wcześniej terminie, wybrany przez Was wydział otworzy swe podwoje, a kompetentna osoba oprowadzi po nim i odpowie na wszystkie pytania. Zobaczycie nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, porozmawiacie z profesorami i studentami.

     OTWARTE LABORATORIA

Udostępniamy Wam nasze znakomicie wyposażone laboratoria dydaktyczne. Zajęcia ta poprowadzone przez naszą kadrę akademicką będą miały taką samą formę jak normalne zajęcia ze studentami – uczniowie będą mogli wykonywać ćwiczenia samodzielnie.  Gwarantujemy ciekawe doświadczenia.

    WYKŁADY NA WYBRANY TEMAT

Nasi wykładowcy przygotują i przeprowadzą wykłady na ustalony przez uczniów/nauczycieli temat w formie identycznej jak dla studentów naszej uczelni. Polecamy pasjonujące wykłady…
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. 

 

 

W celu ustalenia terminów, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami na poszczególnych wydziałach: 

Wydział Mechaniczny
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
mgr inż. Waldemar Chmal
tel.kom. 665-573-360
e-mail: waldemar.chmal@gmail.com

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
lic. Maciej Dankowski
tel.: 42 631 25 09
e-mail: maciej.dankowski@p.lodz.pl

Wydział Chemiczny
dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
 tel.: 42 631-32-03
e-mail: aleksandra.smejda-krzewicka@p.lodz.pl

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
dr Monika Malinowska - Olszowy
tel.: 42 631 33 26
e-mail: monika10@p.lodz.pl
mgr inż. Krzysztof Kostanek
tel. 42 6313322
e-mail: krzysiek-kostanek@wp.pl 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
tel: 042-631-34-63
ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl
mgr Agnieszka Otocka
tel.: 42 631 34 01, 
e-mail: agnieszka.otocka@p.lodz.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
dr inż. Aldona Więckowska
tel.: 42 631 35 60,
e-mail: wieckoal@p.lodz.pl


Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

dr inż. Piotr Górski
tel. 42 636 31 39
e-mail: piotr.gorski@p.lodz.pl


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
dr Alicja Zawadzka
 tel.: 42 631 37 79,
e-mail: zawadzka@wipos.p.lodz.pl

Wydział Organizacji i Zarządzania
Dariusz Hryniewiecki
 tel.: 42 631 36 99; kom.: 501043715
e-mail: dariusz.hryniewiecki@p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
mgr Ania Gryszkiewicz
 tel.: 42 638 38 32,
e-mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl

Instytut Papiernictwa i Poligrafii 
Agnieszka Wysocka-Robak;  tel. 42 631 38 41
e-mail: agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
dr Joanna Kucner 
tel.: 42 631 36 25,
e-mail: joanna.kucner@p.lodz.pl  

W celu ustalenia terminów i tematu zajęć w laboratoriach prosimy o kontakt z:

Laboratorium chemii nieorganicznej i organicznej 
Koło Młodych Chemików 
Podczas zajęć prezentowane są krótkie wykłady tematyczne z chemii wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych, które są następnie wykonywane samodzielnie przez uczniów. 
Dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
tel.: 42 631 31 08, 
e-mail: szubiak@p.lodz.pl
Zapraszamy tylko indywidualne osoby, które po specjalnych testach są kwalifikowane na dany rok do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Laboratorium Fizyki
dr inż. Krzysztof Wojciechowski
tel.: 42 631 36 66,
e-mail: krzysztof.wojciechowski@p.lodz.pl

Laboratorium Komputerowe z Matematyki
dr Joanna Rzepecka 
 tel.: 42 631 36 26,
e-mail:  joanna.rzepecka@p.lodz.pl

Laboratorium Mikrobiologii Technicznej 
dr inż. Małgorzata Piotrowska
 tel.: 42 631 34 70, 
e-mail: malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

Laboratorium chemiczne i laboratorium wody i ścieków
dr inż. Maria Troszkiewicz, tel.: 42 631 37 93,
e-mail: troszkie@wipos.p.lodz.pl

Zapraszamy również na wykłady i pokazy z fizyki w Instytucie Fizyki. 
Odbywają się one według harmonogramu dostępnego na stronie Instytutu. Prosimy odpowiednio wcześniej zapisywać się na wykłady, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie.
Jeśli chodzi o zajęcia laboratoryjne, to ich przeprowadzenie jest możliwe tylko i wyłącznie w trakcie przerwy międzysemestralnej, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i tematyki zajęć.

W sprawie laboratoriów i wykładów prosimy o kontakt z:
dr inż. Tomasz Wojtatowicz, tel.: 42 631 36 55,
e-mail: Tomasz.Wojtatowicz@p.lodz.pl

dr inż. Piotr Górski, tel.: 42 631 36 35,
e-mail: piotr.gorski@p.lodz.pl

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
mgr inż. Izabela Gajda
tel. 42 6312062
e-mail: opi@lib.p.lodz.pl

 

W celu ustalenia terminów, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami na poszczególnych wydziałach.

więcej:
Archiwalne
1

Jednostki uczelniane