WikampFb

Aktualności


2014-09-15

Zapraszamy na studia pierwszego stopnia - II etap rekrutacji

 

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej, którzy nie uczestniczyli  lub nie zostali przyjęci w I etapie rekrutacji  zapraszamy do do rejestracji internetowej i składania dokumentów dokumentów w II etapie rekrutacji w terminie od 25 lipca do 15 września 2014 roku.

Rekrutacja jest prowadzona na te kierunki i rodzaje studiów, na które nie zostały wypełnione limity przyjęć w I etapie rekrutacji.

 

Lista kierunków i rodzajów studiów, na które prowadzony jest II etap rekrutacji

 

Portal rekrutacyjny - rejestracja elektroniczna


(dotyczy kandydatów z obywatelstwem polskim, osób z Kartą Polaka oraz obywateli Unii Europejskiej podejmujących kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

 

 

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej
ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź
Uwaga! O przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
 
Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie z wzorem.
wzór opisu teczki


Cudzoziemcy oraz posiadacze Karty Polaka i obywatele UE, zainteresowani podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich znajdą informacje o rekrutacji na stronach: http://www.p.lodz.pl/ru/abituriyentam
http://www.p.lodz.pl/en/candidates

więcej:
2014-09-16

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia22 lipca 2014 r. (wtorek) - zostały ogłoszone wyniki  I etapu rekrutacji na studia pierwszego stopnia

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego  zostały wywieszone  na poszczególnych wydziałach, w kolegiach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, dostępne są także w Internecie.

 

Serdecznie gratulujemy naszym przyszłym studentom!

więcej:
2014-09-26

Zapraszamy na studia drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej

 

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej zapraszamy do rejestracji internetowej i składania dokumentów:

 

  • na studia drugiego stopnia od 28 maja (środa) 2014 r. do 18 września  2014 r.  (czwartek), do godz. 15.00

 

Lista kierunków studiów drugiego stopnia, na których jest prowadzona rektutacja


Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Sekcji Rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

Portal rekrutacyjny - rejestracja elektroniczna


(dotyczy kandydatów z obywatelstwem polskim, osób z Kartą Polaka oraz obywateli Unii Europejskiej podejmujących kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

 

 

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej
ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź
Uwaga! O przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
 
Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie z wzorem.
wzór opisu teczki


Cudzoziemcy oraz posiadacze Karty Polaka i obywatele UE, zainteresowani podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich znajdą informacje o rekrutacji na stronach: http://www.p.lodz.pl/ru/abituriyentam
http://www.p.lodz.pl/en/candidates

więcej:

Jednostki uczelniane