WikampFb

Aktualności


2015-07-15

Zapraszamy na studia drugiego stopnia

 

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej zapraszamy do rejestracji internetowej i składania dokumentów od 28 maja (czwartek) 2015 r. do 21 września  2015 r.  (poniedziałek), do godz. 15.00


Lista kierunków studiów, na których jest prowadzona rekrutacja

 

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Sekcji Rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

Portal rekrutacyjny - rejestracja elektroniczna

(Portal dedykowany jest osobom z obywatelstwem polskim, osobom z Kartą Polaka, obywatelom Unii Europejskiej oraz cudzoziemcom podejmującym kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

 

Cudzoziemcy oraz posiadacze Karty Polaka i obywatele UE, zainteresowani podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich znajdą informacje o rekrutacji na stronach:

http://www.p.lodz.pl/ru/abituriyentam
http://www.p.lodz.pl/en/candidates

więcej:
2015-07-16

Nowe kierunki studiów w Politechnice ŁódzkiejPolitechnika Łódzka prowadzi studia na 42 kierunkach; są wśród nich nowości, rozszerzające od roku akademickiego 2015/2016  naszą ofertę edukacyjną.

więcej:
2015-07-19

REKRUTACJA

 

Politechnika Łódzka wciąż doskonali system kształcenia. Co roku aktualizujemy listę kierunków studiów, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Oprócz wiedzy nasi studenci zdobywają także praktyczne umiejętności bardzo cenione przez pracodawców.

więcej:
Archiwalne
1

Jednostki uczelniane