WikampFb

Aktualności


2015-09-14

Zapraszamy na studia w Politechnice Łódzkiej

 

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej zapraszamy do rejestracji internetowej i składania dokumentów:


na studia pierwszego stopnia w II etapie rekrutacji od 27 lipca 2015 r. (poniedziałek) do 14 września 2015 r. (poniedziałek) do godz. 15.00.

na studia drugiego stopnia od 28 maja 2015 r. (czwartek) do 21 września 2015 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

 

Kandydaci rekrutujący się na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów dostarczają (osobiście lub pocztą) do Sekcji Rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

 

Portal rekrutacyjny - rejestracja elektroniczna

 

Cudzoziemcy oraz posiadacze Karty Polaka i obywatele UE, zainteresowani podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich znajdą informacje o rekrutacji na stronach:

http://www.p.lodz.pl/ru/abituriyentam
http://www.p.lodz.pl/en/candidates

więcej:
2015-09-18

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

 

22 lipca (środa) 2015 r. - ogłoszone zostały wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia w I etapie rekrutacji

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne są w Internecie, na Portalu rekrutacyjnym oraz zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych wydziałach, w kolegiach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz Instytucie Papiernictwa i Poligrafii.

 
Serdecznie gratulujemy naszym przyszłym studentom!

więcej:
2015-09-30

REKRUTACJA

 

Politechnika Łódzka wciąż doskonali system kształcenia. Co roku aktualizujemy listę kierunków studiów, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Oprócz wiedzy nasi studenci zdobywają także praktyczne umiejętności bardzo cenione przez pracodawców.

więcej:
2015-10-01

Nowe kierunki studiów w Politechnice ŁódzkiejPolitechnika Łódzka prowadzi studia na 42 kierunkach; są wśród nich nowości, rozszerzające od roku akademickiego 2015/2016  naszą ofertę edukacyjną.

więcej:
Archiwalne
1

Jednostki uczelniane