WikampFb

Aktualności


2014-10-13

Drzwi zawsze otwarte

 

Projekt "DRZWI ZAWSZE OTWARTE" oznacza, że przez cały rok zapraszamy nauczycieli i uczniów na naszą uczelnię. W ten sposób chcemy jednorazowe przedsięwzięcie zastąpić stałym kontaktem z młodzieżą, proponując obszerny i różnorodny program.

Na nasz projekt składają się:

     OTWARTE WYDZIAŁY

W dowolnym, ustalonym wcześniej terminie, wybrany przez Was wydział otworzy swe podwoje, a kompetentna osoba oprowadzi po nim i odpowie na wszystkie pytania. Zobaczycie nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, porozmawiacie z profesorami i studentami.

     OTWARTE LABORATORIA

Udostępniamy Wam nasze znakomicie wyposażone laboratoria dydaktyczne. Zajęcia ta poprowadzone przez naszą kadrę akademicką będą miały taką samą formę jak normalne zajęcia ze studentami – uczniowie będą mogli wykonywać ćwiczenia samodzielnie.  Gwarantujemy ciekawe doświadczenia.

    WYKŁADY NA WYBRANY TEMAT

Nasi wykładowcy przygotują i przeprowadzą wykłady na ustalony przez uczniów/nauczycieli temat w formie identycznej jak dla studentów naszej uczelni. Polecamy pasjonujące wykłady…
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. 

 

 

W celu ustalenia terminów, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami na poszczególnych wydziałach: 

Wydział Mechaniczny
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
mgr inż. Waldemar Chmal
tel.kom. 665-573-360
e-mail: waldemar.chmal@gmail.com

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
lic. Maciej Dankowski
tel.: 42 631 25 09
e-mail: maciej.dankowski@p.lodz.pl

Wydział Chemiczny
dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
 tel.: 42 631-32-03
e-mail: aleksandra.smejda-krzewicka@p.lodz.pl

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
dr Monika Malinowska - Olszowy
tel.: 42 631 33 26
e-mail: monika10@p.lodz.pl
mgr inż. Krzysztof Kostanek
tel. 42 6313322
e-mail: krzysiek-kostanek@wp.pl 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
tel: 042-631-34-63
ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl
mgr Agnieszka Otocka
tel.: 42 631 34 01, 
e-mail: agnieszka.otocka@p.lodz.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
dr inż. Aldona Więckowska
tel.: 42 631 35 60,
e-mail: wieckoal@p.lodz.pl


Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

dr inż. Piotr Górski
tel. 42 636 31 39
e-mail: piotr.gorski@p.lodz.pl


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
dr Alicja Zawadzka
 tel.: 42 631 37 79,
e-mail: zawadzka@wipos.p.lodz.pl

Wydział Organizacji i Zarządzania
Dariusz Hryniewiecki
 tel.: 42 631 36 99; kom.: 501043715
e-mail: dariusz.hryniewiecki@p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
mgr Ania Gryszkiewicz
 tel.: 42 638 38 32,
e-mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl

Instytut Papiernictwa i Poligrafii 
Agnieszka Wysocka-Robak;  tel. 42 631 38 41
e-mail: agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
dr Joanna Kucner 
tel.: 42 631 36 25,
e-mail: joanna.kucner@p.lodz.pl  

W celu ustalenia terminów i tematu zajęć w laboratoriach prosimy o kontakt z:

Laboratorium chemii nieorganicznej i organicznej 
Koło Młodych Chemików 
Podczas zajęć prezentowane są krótkie wykłady tematyczne z chemii wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych, które są następnie wykonywane samodzielnie przez uczniów. 
Dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
tel.: 42 631 31 08, 
e-mail: szubiak@p.lodz.pl
Zapraszamy tylko indywidualne osoby, które po specjalnych testach są kwalifikowane na dany rok do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Laboratorium Fizyki
dr inż. Krzysztof Wojciechowski
tel.: 42 631 36 66,
e-mail: krzysztof.wojciechowski@p.lodz.pl

Laboratorium Komputerowe z Matematyki
dr Joanna Rzepecka 
 tel.: 42 631 36 26,
e-mail:  joanna.rzepecka@p.lodz.pl

Laboratorium Mikrobiologii Technicznej 
dr inż. Małgorzata Piotrowska
 tel.: 42 631 34 70, 
e-mail: malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl

Laboratorium chemiczne i laboratorium wody i ścieków
dr inż. Maria Troszkiewicz, tel.: 42 631 37 93,
e-mail: troszkie@wipos.p.lodz.pl

Zapraszamy również na wykłady i pokazy z fizyki w Instytucie Fizyki. 
Odbywają się one według harmonogramu dostępnego na stronie Instytutu. Prosimy odpowiednio wcześniej zapisywać się na wykłady, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie.
Jeśli chodzi o zajęcia laboratoryjne, to ich przeprowadzenie jest możliwe tylko i wyłącznie w trakcie przerwy międzysemestralnej, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i tematyki zajęć.

W sprawie laboratoriów i wykładów prosimy o kontakt z:
dr inż. Tomasz Wojtatowicz, tel.: 42 631 36 55,
e-mail: Tomasz.Wojtatowicz@p.lodz.pl

dr inż. Piotr Górski, tel.: 42 631 36 35,
e-mail: piotr.gorski@p.lodz.pl

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
mgr inż. Izabela Gajda
tel. 42 6312062
e-mail: opi@lib.p.lodz.pl

 

W celu ustalenia terminów, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami na poszczególnych wydziałach.

więcej:
Archiwalne
1

Jednostki uczelniane