© OPRACOWANIE: dr inż.arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, mgr inż.arch. Agata Glinkowska, mgr inż.arch.Rafał Szrajber z Zespołu Pracowni Komputerowej Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ; wspópraca Maciej Urbaniak.  
Część północna Część południowa Strona główna PL