Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności

2015-10-16

REKRUTACJA

 

Politechnika Łódzka wciąż doskonali system kształcenia. Co roku aktualizujemy listę kierunków studiów, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Oprócz wiedzy nasi studenci zdobywają także praktyczne umiejętności bardzo cenione przez pracodawców.

więcej:
2015-10-15

Nowe kierunki studiów w Politechnice ŁódzkiejPolitechnika Łódzka prowadzi studia na 42 kierunkach; są wśród nich nowości, rozszerzające od roku akademickiego 2015/2016  naszą ofertę edukacyjną.

więcej:
2015-01-01

Drzwi zawsze otwarte

 

Projekt "DRZWI ZAWSZE OTWARTE" oznacza, że przez cały rok zapraszamy nauczycieli i uczniów na naszą uczelnię. W ten sposób chcemy jednorazowe przedsięwzięcie zastąpić stałym kontaktem z młodzieżą, proponując obszerny i różnorodny program.

więcej:

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE