WikampFb

Politechnika Łódzka w rankingach "Perspektyw" 2015

A+ / A-

 


Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił Ranking szkół wyższych 2015, w którym zestawiono 80 uczelni wszystkich typów w kolejności zgodnej z otrzymaną punktacją ogólną

W grupie uczelni technicznych Politechnika Łódzka od 9 lat utrzymuje wysoką, czwartą pozycję.
 

Ranking szkół wyższych jest publikowany od wielu lat. Z założenia mają one dostarczyć informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Mają też pomagać w wyborze szkoły i kierunku studiów.

 
Lokaty Politechniki Łódzkiej w poszczególnych kategoriach w ranking „Perspektyw”:

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 2015  - Politechnika Łódzka - 11 miejsce


 RANKING UCZELNI TECHNICZNYCH 2015  - Politechnika Łódzka - 4 miejsce


 1. Politechnika Warszawska
 2. Politechnika Wrocławska
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Politechnika Łódzka
 5. Politechnika Poznańska
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Śląska w Gliwicach
 8. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 9. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 11. Politechnika Lubelska
 12. Politechnika Częstochowska
 13. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 14. Politechnika Opolska
 15. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 16. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 17. Politechnika Białostocka
 18. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 19. Politechnika Koszalińska
 20. Akademia Morska w Gdyni
 21. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 22. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA W RANKINGU W GRUPACH KRYTERIÓW:

 
Innowacyjność - 7
Umiędzynarodowienie - 15
Prestiż wśród pracodawców - 18
Potencjał naukowy - 20
Warunki kształcenia - 24
Prestiż wśród kadry akademickiej - 25
Publikacje naukowe - 27
Efektywność naukowa - 29

 

Szczegóły na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2015/profil-uczelni?u=83


Data wpisu: 2007-06-18
Data aktualizacji: 2015-08-05
Informacja wprowadzona przez:
Filip Podgórski, 
Dział Promocji

Jednostki uczelniane