WikampFb

Politechnika Łódzka w rankingach "Perspektyw" 2014

A+ / A-

 

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił Ranking szkół wyższych 2014, w którym zestawiono 80 uczelni wszystkich typów w kolejności zgodnej z otrzymaną punktacją ogólną

W grupie uczelni technicznych Politechnika Łódzka od 8 lat utrzymuje wysoką, czwartą pozycję.
 

Ranking szkół wyższych jest publikowany od wielu lat. Z założenia mają one dostarczyć informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Mają też pomagać w wyborze szkoły i kierunku studiów.

 
Lokaty Politechniki Łódzkiej w poszczególnych kategoriach w ranking „Perspektyw”:

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 2014
 
Politechnika Łódzka - 12 miejsce


 
RANKING UCZELNI TECHNICZNYCH 2014
 
1.   Politechnika Warszawska
2.   Politechnika Wrocławska
3.   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4.   Politechnika Łódzka
5.   Politechnika Poznańska
6.   Politechnika Śląska w Gliwicach
7.   Politechnika Gdańska
8.   Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
9.   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11. Politechnika Częstochowska
12. Politechnika Lubelska
13. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
14. Politechnika Opolska
15. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
16. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
17. Politechnika Białostocka
18. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
19. Politechnika Koszalińska
20. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
21. Akademia Morska w Gdyni
22. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
23. Akademia Morska w Szczecinie

 


Data wpisu: 2007-06-18
Data aktualizacji: 2014-05-28
Informacja wprowadzona przez:
Filip Podgórski, 
Dział Promocji

Jednostki uczelniane