WikampFb

Wydział Mechaniczny PŁ patronem liceum

A+ / A-

Kolejny wydział PŁ obejmuje patronatem licealistów z Łodzi. Tym razem mechanicy będą współpracować z  Zespołem Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 17 (al. Politechniki 17). W ramach współpracy Wydział Mechaniczny będzie nieodpłatnie prowadził zajęcia dla licealistów przy wykorzystaniu własnej bazy dydaktycznej. Podpisanie umowy zaplanowano na 16 grudnia na godz. 10. na Wydziale Mechanicznym PŁ .

Raz w miesiącu, począwszy od stycznia 2009 roku do maja włącznie, młodzież będzie uczestniczyła w dwugodzinnych zajęciach w laboratoriach miernictwa, obrabiarek i materiałoznawstwa na terenie Politechniki. Ponadto pracownicy wydziału w siedzibie liceum przeprowadzą cztery popularno-naukowe wykłady.
Celem działań uczelni jest promocja priorytetowych kierunków kształcenia mających strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia ogromnego zapotrzebowania rynku pracy na inżynierów, w tym szczególnie po wydziale mechanicznym.
Podpisanie umowy zaplanowano na 16 grudnia na godz. 10. na Wydziale Mechanicznym PŁ (budynek W1 wejście od ul. Stefanowskiego 1/15, drugie piętro sala konferencyjna przy dziekanacie). Ze strony PŁ umowę podpisze dziekan wydziału prof. Bogdan Kruszyński, ze strony szkoły mgr inż. Józef Kolata.


Data wpisu: 2008-12-12
Data aktualizacji: 2008-12-15
data ważności: 2008-12-17
Informacja wprowadzona przez:
Małgorzata Trocha, 
Dział Promocji

Jednostki uczelniane