WikampFb

2014-12-23

Dziesięciu najlepszych z najlepszych

Samorząd Studencki PŁ ogłosił wyniki plebiscytu "Nauczyciel Roku Akademickiego 2013/2014". W kolejności wydziałów najlepszymi dydaktykami w opinii studentów...

więcej:
2014-12-31

Stypendia Fundacji Crescendum Est-Polonia

Konkurs skierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów i młodych pracowników naukowych pragnącym realizować swoje marzenia edukacyjne poprzez...

więcej:
2014-12-31

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 2014 r., dotyczący nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w...

więcej:
2015-01-31

FAMELAB 2015

35 tys. zł na cele naukowe, szkolenie z autoprezentacji, włączenie w sieć najbardziej obiecujących naukowców na świecie – to nagrody w 4. polskiej edycji...

więcej:
2014-12-31

Harmonogram konkursów w Narodowym Centrum Badań...

Zapraszam do zapoznania się z Harmonogramem konkursów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

więcej:
2014-12-31

Scientific Co-operation between Eastern Europe...

możliwość nawiązania lub kontynuacji współpracy z naukowcami ze Szwajcarii

więcej:
2014-12-31

Granty na granty – wsparcie polskich...

Wzorem lat ubiegłych program "Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

więcej: