WikampFb

DziałNazwa: Stanowisko ds. ochrony p.poz. i sytuacji kryzysowych
Nazwa skrócona:
Adres: ul. Stefanowskiego 2
Kod: 90-924
e-mail(e): zbigniew.kedzierski@p.lodz.pl
Telefon(y): 042-631-20-31
budynek: A1
fax(y):

Pracownicy:
mgr inż. Zbigniew Kędzierski  e-mail: zbigniew.kedzierski@p.lodz.pl
Piotr Czapski  e-mail: Piotr.Czapski@p.lodz.pl

Jednostki uczelniane